Wat is nu eigenlijk een kinderdagverblijf?

Een kinderdagverblijf is vooral handig voor ouders die werken of andere verplichtingen hebben. Het is bedoeld voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Ze zijn dan 0 tot 4 jaar oud. Ouders spreken met het verblijf af op welke dagen hun kind langskomt.

Horizontale en verticale groepen

Bij een kinderdagverblijf wordt er gesproken over horizontale en verticale groepen. Het verschil heeft te maken met de verschillende leeftijden. Bij horizontale groepen zit er niet meer dan 2 jaar tussen de jongste en de oudste van de groep. Bij deze groepen zijn de activiteiten meer afgestemd op de leeftijd en kunnen kinderen makkelijker aansluiting vinden met elkaar.

Bij verticale groepen liggen de leeftijden verder uit elkaar. Baby’s, dreumesen, peuters en kleuters door elkaar. Het voordeel is dat de kinderen weinig van groep hoeven te wisselen. Ook kunnen kinderen dan samen met broertjes of zusjes in dezelfde groep.

Professionele begeleiding

Doordat de begeleiders goed opgeleid zijn leren kinderen makkelijk lichamelijke en verstandelijke vaardigheden. Net als taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. Deze begeleiding zal ook niet gedaan worden door een vreemd gezicht. Vaak wordt ervoor gezorgd dat er dezelfde mensen staan. Dit zorgt ervoor dat de kinderen altijd een vast gezicht hebben en dat er veel rust is in de groepen.

Een ander voordeel is dat een professional vroegtijdig problemen bij een kind kan signaleren. Denk hierbij aan moeite met bewegen of spraak. Deze problemen krijgen dan op tijd de juiste begeleiding.

Verschillende doelstellingen

Naast de verschillende leeftijdsgroepen heb je ook te maken met het type dagverblijf. Elk dagverblijf heeft andere dingen die ze belangrijk vinden. Zo vindt een kinderdagverblijf in Haaksbergen het erg belangrijk dat kinderen veel tijd in de natuur doorbrengen. Een kinderdagverblijf in Hengelo vindt het huiselijk gevoel dan weer belangrijk. Het is dus belangrijk om te kijken wat jezelf belangrijk vindt.